อัลบั้มรูปภาพ

วันศุกร์ ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2567 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ ฉีดพ่นกำจัดยุงลายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนคูขวาง

วันพฤหัสบดี ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2567 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ เก็บตบชวา คลองคูพาย ฝั่งถนนราชดำเนิน

วันพุธ ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2567 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ ฉีดล้างทำความสะอาดตลาดสดคูขวาง

วันอังคาร ที่ 30 เมษายน พ.ศ.2567 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ ตัดหญ้าทีทำการชุมชนการเคหะฯ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลวัดเพชรจริก

วันจันทร์ ที่ 29 เมษายน พ.ศ.2567 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ ฉีดพ่นกำจัดยุงลายชุมชนจำปาขอม

วันศุกร์ ที่ 26 เมษายน พ.ศ.2567 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ ฉีดล้างทำความสะอาดถนนพัฒนาการคูขวาง

วันพฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน พ.ศ.2567 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่สุขาภิบาลตลาดและแผงลอย ลงพื้นที่ สำรวจแผงลอยรกร้าง ถนนอ้อมค่าย และถนนพัฒนาการคูขวาง

วันพุธ ที่ 24 เมษายน พ.ศ.2567 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ พัฒนาในหมู่บ้านการเคหะฯ

วันอังคาร ที่ 23 เมษายน พ.ศ.2567 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่งานสุขาภิบาลอาหาร ลงตรวจติดตามร้านจำหน่ายอาหารที่ต้องปรับปรุงแก้ไข และแจ้งเตือนให้ดำเนินการขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร(รายใหม่)และแจ้งต่อใบอนุญาตสำหรับรายเก่าที่หมดอายุ

วันพุธ ที่ 10 เมษายน พ.ศ.2567 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ ฉีดล้างทำความสะอาดถนนพะเนียด

วันศุกร์ ที่ 5 เมษายน พ.ศ.2567 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ พัฒนาคลองสวนหลวง

วันพฤหัสบดี ที่ 4 เมษายน พ.ศ.2567 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ เก็บขยะมูลฝอย บริเวณคอสะพานท่าเรียน และคอสะพานคลองแดง

วันพุธ ที่ 3 เมษายน พ.ศ.2567 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ พัฒนาตลาดสดคูขวาง

วันอังคาร ที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2567 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ พัฒนาถนนนคร-ปากพนัง

วันจันทร์ ที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2567 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ พัฒนาถนนศรีธรรมราชและถนนพัฒนาการคูขวาง

วันศุกร์ ที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2567 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ ตัดหญ้าในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพชรจริก

วันพฤหัสบดี ที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2567 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ พัฒนาถนนนคร-ปากพนัง

วันจันทร์ ที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2567 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ ฉีดล้างทำความสะอาด บริเวณฟุตบาทหน้าศาลหลักเมือง

วันพฤหัสบดี ที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2567 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ ฉีดล้างทำความสะอาดฟุตบาทหน้าโรบินสันโอเชี่ยน

วันอังคาร ที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2567 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่งานป้องกันและควบคุมโรค ประธานชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน เข้าร่วมสำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ชุมชนตากสิน-ชะเมา

รวมทั้งหมด 806 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ] ถัดไป>>