อัลบั้มรูปภาพ

วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยสำนักการประปา เข้าดำเนินการซ่อมบำรุงและแก้ไขระบบน้ำประปา บริเวณตรงข้ามทวดทองคอนกรีต

วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยสำนักการประปา เข้าดำเนินการซ่อมบำรุงและแก้ไขระบบน้ำประปา ข้างสนามกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยสำนักการประปา เข้าดำเนินการซ่อมบำรุงและแก้ไขระบบน้ำประปา ซอยทักษิณา 1

วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยศูนย์ประชาสัมพันธ์ฯ ลงพื้นที่ ประชาสัมพันธ์ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุที่มี อายุ 59 ปี ขึ้นไป หรือเกิดก่อน 2 กันยายน 2507 และยังไม่เคยลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุขึ้นทะเบียน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2565 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 075-809571 ต่อ 9118 หรือ 9119

วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และศูนย์ประชาสัมพันธ์ฯ ลงพื้นที่ ประชาสัมพันธ์ พ่นสารเคมีกำจัดยุงลายชุมชนปิยะสุข

วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ ดูดท่อซอยร่มบุญ

วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ เก็บผักตบชวา บริเวณคลองหน้าเมือง

วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยสำนักช่าง ลงพื้นที่ ขุดลอกเปิดทางน้ำไหล เสริมหินป้องกันการกัดเซาะไหล่ถนน บริเวณจุดกลับรถหน้าโรงพยาบาลนครินทร์ ถนนอ้อมค่าย

วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ เก็บขยะและสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองสวนหลวง

วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและศูนย์ประชาสัมพันธ์ฯ ลงพื้นที่ ประชาสัมพันธ์ ฉีดพ่นกำจัดยุงลายชุมชนดอนไพร

วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ ฉีดล้างทำความสะอาดตลาดสดคูขวาง

วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยสำนักช่าง ลงพื้นที่ ขุดลอกทางน้ำซอยเจริญสุข

วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยสำนักช่าง ลงพื้นที่ ขุดลอกทางน้ำซอยนิชารัตน์

วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยศูนย์ประชาสัมพันธ์ฯ ลงพื้นที่ ประชาสัมพันธ์ ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด- 19 เปิดรับ walk in สำหรับกลุ่มอายุ 5 ปีขึ้นไป ให้บริการวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 09.00 -15.00 น. ณ โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อาคาร 3 ชั้น 2

วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยสำนักการประปา เข้าดำเนินการซ่อมบำรุงและแก้ไขระบบน้ำประปา ท่อรั่วบริเวณตรงข้ามห้างลักกี้เก่า

วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยสำนักการประปา เข้าดำเนินการซ่อมบำรุงและแก้ไขระบบน้ำประปา ท่อแตกในทุ่งท่าลาด

วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ เก็บขยะและสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองป่าเหล้า

วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ พัฒนาทางเท้า บริเวณคลองคูพาย ถึง ซอยมหาราช

วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและศูนย์ประชาสัมพันธ์ฯ ลงพื้นที่ ประชาสัมพันธ์ พ่นสารเคมีกำจัดยุงลายชุมชนราชนิคม

วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ เก็บขยะหลังศูนย์ค้าส่งสำเพ็ง

รวมทั้งหมด 531 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] 10 [ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ] ถัดไป>>