อัลบั้มรูปภาพ

วันพฤหัสบดี ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ พัฒนาซอยไพศาลสถิตย์

วันพุธ ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ พัฒนาถนนนคร-ชะเมา

วันพุธ ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ ตัดหญ้าริมคลองท้ายวัง

วันพุธ ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ พัฒนาซอยเตาปูน

วันพุธ ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ พัฒนาซอยกะโรม 58

วันพุธ ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ ฉีดพ่นกำจัดยุงลายชุมชนตากสินชะเมา

วันจันทร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กลุ่มงานสุขาภิบาลตลาด ร่วมกับ สสจ. ลงพื้นที่ตรวจประเมินรับรองตามมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานตลาด ณ ตลาดท่าม้า

วันจันทร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ พัฒนาถนนทุ่งปรัง

วันจันทร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ พัฒนาถนนชลประทานสึ่ขวา

วันจันทร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ ฉีดพ่นกำจัดยุงลายหมู่บ้านธานีนคร

วันจันทร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กลุ่มงานสุขาภิบาลตลาด ร่วมกับ สสจ. ลงพื้นที่ตรวจประเมินรับรองตามมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานตลาด ตลาดสดคูขวาง และ ตลาดบัวตอง

วันศุกร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ เก็บสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองท้ายวัง

วันศุกร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ ฉีดพ่นกำจัดยุงลาย วัดพระนคร

วันศุกร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่สุขาภิบาลอาหารแผงลอย ร่วมกับเจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาด ลงพื้นที่ติดตามการปรับปรุงสถานจำหน่ายอาหารแผงลอย บริเวณหน้าโรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร

วันพฤหัสบดี ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ พัฒนาถนนศรีธรรมราช

วันพฤหัสบดี ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ ดูดท่อซอยปิยชาติ

วันพุธ ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ ดูดท่อหน้าตลาดวันอังคาร

วันพุธ ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ ฉีดล้างทำความสะอาด ถนนพัฒนาการคูขวาง

วันพุธ ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กลุ่มงานสุขาภิบาลตลาดและแผงลอย ลงพื้นที่ตรวจแนะนำด้านสุขลักษณะ สถานประกอบการตลาด ประเภทที่ 1 และ 2 รายต่ออายุใบอนุญาต ตลาดแม่พะยอม

วันอังคาร ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ พัฒนาถนนศรีปราชญ์

รวมทั้งหมด 817 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] 5 [ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ] ถัดไป>>