อัลบั้มรูปภาพ

วันศุกร์ ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2567 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ เก็บขยะที่นำขึ้นมาจากจุดดักขยะ -คลองป่าเหล้า -คลองสวนหลวง

วันพฤหัสบดี ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2567 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ ฉีดล้างทำความสะอาดฟุตบาทหน้าโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

วันพุธ ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2567 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ พัฒนาคูลำเหมือง ซอยประชาพัฒนา

วันอังคาร ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2567 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ เก็บขยะในท่อระบายน้ำ บริเวณชุมชนท่ามอญ

วันจันทร์ ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2567 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ ฉีดพ่นกำจัดยุงลาย ซอยทวีสิทธิ์

วันศุกร์ ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2567 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ เก็บผักตบชวาและสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองทุ่งปรัง

วันพฤหัสบดี ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2567 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ ฉีดล้างทำความสะอาด ศาลาที่พักผู้โดยสารหน้าตลาดท่าเรียน

วันอังคาร ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2567 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ เก็บกองกิ่งไม้ซอยคอกวัว

วันจันทร์ ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2567 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ เก็บผักตบชวาและสิ่งกีดขวางทางน้ำคูหน้าโรงเรียนเบญจมราชูทิศ

วันศุกร์ ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2567 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ รับบริจาคขยะรีไซเคิล ณ คริสต์จักรเบธเลเฮ็ม

วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2567 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ พัฒนาถนนนคร-ปากพนัง

วันศุกร์ ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2567 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ เก็บผักตบชวาและสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองท้ายวัง ซอยกิจวิบูลย์

วันพฤหัสบดี ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2567 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่สุขาภิบาลอาหาร ลงพื้นที่ ตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร ตลาดวัดมุมป้อม

วันจันทร์ ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2567 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ ฉีดล้างทำความสะอาดฟุตบาทและศาลาที่พักผู้โดยสาร ถนนราชดำเนิน

วันอังคาร ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2567 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ พัฒนาซอยอำนวยสุข

วันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2567 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่สุขาภิบาลอาหาร ลงพื้นที่ ตรวจสารฟอร์มาลีนในอาหารทะเล ตลาดสดคูขวาง

วันพุธ ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2567 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ ฉีดล้างทำความสะอาดฟุตบาทและศาลาที่พักผู้โดยสารหน้าสวนสาธารณะคูขวาง

วันอังคาร ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2567 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ พัฒนาถนนศรีธรรมโศก

วันจันทร์ ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2567 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ ฉีดล้างทำความสะอาดฟุตบาท และบริเวณศาลาที่พักผู้โดยสาร เส้นทางนคร-ชะเมา และ เส้นทางนคร- ทุ่งสง

วันศุกร์ ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2567 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ ฉีดล้างทำความสะอาดศาลาที่พักผู้โดยสารและทางเท้าหน้าตลาดท่าเรียน

รวมทั้งหมด 817 กิจกรรม  หน้าที่   1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ] ถัดไป>>