วันพฤหัสบดี ที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ ฉีดพ่นน้ำยาเคมีฆ่าเชื้อ มือ เท้า ปาก โรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร (ปฐมวัย)