วันจันทร์ ที่ 15 มกราคม พ.ศ.2567 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ เก็บกิ่งไม้ -ซอยกะโรม -ถนนท่าโพธิ์ -ซอยรุ่งโรจน์ -หน้าวัดท่าโพธิ์