สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตำบลคลัง อำเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทร 075-342880-2
E-mail : pr.nakhoncity@gmail.com
แบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

tel. +66-7580-9571, แฟ็กซ์ +66-7534-7405
E-mail adress: ictnakhoncity.org
POWERBYICTCENTER

"นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม"

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

E-mail adress: saraban_03800102@dla.go.th