Thai English

สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตำบลคลัง อำเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทร 075-342880-2
E-mail : pr.nakhoncity@gmail.com
แบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
Nakhon Si Thammarat Municipality

tel. +66-7580-9571, แฟ็กซ์ +66-7534-7405
E-mail adress: saraban@nakhoncity.org
POWERBYICTCENTER

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@nakhoncity.org

สถิติจำนวนผู้เข้าชม