Thai English

ถาม : ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์สำนักงานเทศบาล ?

ตอบ : เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ตำบลคลัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80000
หมายเลขโทรศัพท์ 0-7534-2880-2

ถาม : ถ้าจะขอดูข้อมูลกล้องวงจรปิดต้องทำอย่างไร ?

ตอบ : หากมีความประสงค์จะขอดูข้อมูลกล้องวงจรปิดของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านจะต้องไป
ดำเนินการแจ้งความและนำใบแจ้งความมายื่นขอตรวจสอบข้อมูลที่ศูนย์ CCTV
คำถามที่พบบ่อย


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
Nakhon Si Thammarat Municipality

tel. +66-7580-9571, แฟ็กซ์ +66-7534-7405
E-mail adress: saraban_03800102@dla.go.th
POWERBYICTCENTER

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban_03800102@dla.go.th

สถิติจำนวนผู้เข้าชม