ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม (ไตมาส 1-4)
แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม 2566) ประจำปีงบประมาณ 2566  
แผนการใช้จ่ายประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม 2565) ประจำปีงบประมาณ 2566  


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

tel. +66-7580-9571, แฟ็กซ์ +66-7534-7405
E-mail adress: ictnakhoncity.org
POWERBYICTCENTER

"นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม"

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

E-mail adress: saraban_03800102@dla.go.th