แผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2561
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2560
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2559
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2558


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

tel. +66-7534-2880, แฟ็กซ์ +66-7534-7405
E-mail adress: ictnakhoncity.org
POWERBYICTCENTER

"นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม"

สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช