แผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2566
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2565
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2564
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2561
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2560
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2559
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2558


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

tel. +66-7580-9571, แฟ็กซ์ +66-7534-7405
E-mail adress: ictnakhoncity.org
POWERBYICTCENTER

"นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม"

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

E-mail adress: saraban_03800102@dla.go.th