แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เปลี่ยนแปลง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติม


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

tel. +66-7580-9571, แฟ็กซ์ +66-7534-7405
E-mail adress: ictnakhoncity.org
POWERBYICTCENTER

"นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม"

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

E-mail adress: saraban_03800102@dla.go.th