Thai English
ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
86      ประะกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562 ) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 23-04-2018 12:52:29
85      เรียกประมูลราคาเช่าร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม (ชั้นล่างอาคารศิลปาชีพ) 19-01-2018 16:24:10
84      เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 18-12-2017 14:16:20
82      ให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ 27-11-2017 16:11:29
81      การขอรับและยื่นแบบเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย 23-11-2017 09:21:06
80      ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์พร้อมค่าแรง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-11-2017 10:09:04
79      การต่อใบอนุญาตและชำระค่าธรรมเนียมสถานที่ประกอบกิจการค้า ประจำปี 2561 08-11-2017 09:53:41
78      เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 19-10-2017 09:41:50
75      เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 12-10-2017 13:25:15
74      เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 12-10-2017 13:15:38
73      ประกาศ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 29-09-2017 12:19:59
72      ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 29-09-2017 12:18:42
71      สรุปเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 25-09-2017 13:30:36
70      ผลการสอบแข่งขันนักเรียนคนเก่งตัวแทนเทศบาล ปีการศึกษา 2560 08-09-2017 15:09:12
69      ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 08-09-2017 14:33:07
68      ผลการสอบแข่งขันนักเรียนคนเก่งตัวแทนเทศบาล ปีการศึกษา 2560 07-09-2017 15:24:29
67      ผลการประกวดภาพถ่าย ชิม ช้อม สุข ตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ 24-08-2017 16:24:12
66      สรุปร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 10-08-2017 15:27:57
65      ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2560 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 3) 09-08-2017 12:38:48
64      ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 2) 09-08-2017 12:24:19

รวมทั้งหมด 309 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ] 13 [ 14 ][ 15 ][ 16 ] ถัดไป>>