ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
155      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์สูจิบัตรนิทรรศการสร้างสุขในงานศิลป์ 3 โครงการนิทรรศการหมุนเวียนประจำปีงบประมาณ 2562 คร้ังที่ 10 ในวันที่ 7-26 กรกฎาคม 2562 จำนวน 100 เล่ม โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง 03-07-2019 17:29:17
154      มาตรการป้องกันการรับสินบน 27-06-2019 14:02:35
153      นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสปราศจากการทุจริต 27-06-2019 14:01:42
152      นโยบายคุณธรรมและสร้างความโปร่งใส 25-06-2019 14:24:53
151      มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 25-06-2019 14:23:46
150      เจตนารมณ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 25-06-2019 14:22:57
149      บรรจุและแต่งต้ังผู้ได้รับการคัดเลือก 25-06-2019 14:20:56
148      แต่งต้ังพนักงานจ้าง 25-06-2019 14:18:18
145      หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล 25-06-2019 14:06:52
144      การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 25-06-2019 14:05:35
143      แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 25-06-2019 14:02:26
142      หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2558 25-06-2019 14:00:05
141      มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560 25-06-2019 13:57:43
140      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดฟิล์มกรองแสงอาคารรวมใจภักดิ์ ณ พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-06-2019 14:33:12
139      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนประตูใหม่ด้านหน้าทางเข้าอุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช จำนวน 1 คู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-06-2019 14:27:48
138      ประกาศใช้เทศบัญญัติการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2561 21-06-2019 11:19:53
137      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ ประจำเดือนมิถุนายน 2562 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-06-2019 15:28:42
136      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 13 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19-06-2019 16:25:47
135      ประกาศผู้ ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมปรับปรุงทาสีสนามห้องหอศิลป์ร่วมสมัยเมืองคอน ณ อาคารอุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช จำนวน 1 รายการ โดยเฉพาะวิธีเฉพาะเจาะจง 19-06-2019 10:53:14
134      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 33 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-06-2019 08:43:28

รวมทั้งหมด 268 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] 8 [ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] ถัดไป>>