ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
90      รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 10-02-2017 07:13:11
89      โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่รับสมัครบุคลากรตำแหน่งครูอัตราจ้าง 05-01-2017 13:53:13
88      รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 29-12-2016 09:35:01
87      รับโอน-ย้าย ข้าราชการครูปฏิบัติการสอนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 2 อัตรา 15-11-2016 07:10:02
86      รายชื่อผู้คัดเลือกได้ในการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล 01-09-2016 14:35:48
85      กำหนด วัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก 11-08-2016 12:42:24
84      รายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล 11-08-2016 12:38:09
83      โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์ รับสมัครครูเทศบาล 21-07-2016 10:33:58
81      ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง บุคลากรสนับสนุนการสอน 05-07-2016 07:57:09
80      รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 17-06-2016 14:44:59
79      รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล 13-06-2016 10:08:54
78      ผลการสอบคัดเลือกพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่ง สายงานบริหารสถานศึกษา 07-06-2016 14:29:08
77      รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 25-05-2016 08:42:54
76      ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา 16-05-2016 14:05:10
75      ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา 16-05-2016 13:57:33
74      รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา 01-04-2016 09:56:32
73      บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง 05-02-2016 09:54:59
72      กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราชในตำแหน่งผู้ช่วยวิศวกรโยธา ตำแหน่งผู้ช่วยสถาปนิกและตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาลวิชาชีพ 18-01-2016 10:53:38
70      รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง 11-01-2016 09:15:35
68      รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 14-12-2015 10:09:44

รวมทั้งหมด 206 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] 8 [ 9 ][ 10 ][ 11 ] ถัดไป>>