ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
79      รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล 13-06-2016 10:08:54
78      ผลการสอบคัดเลือกพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่ง สายงานบริหารสถานศึกษา 07-06-2016 14:29:08
77      รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 25-05-2016 08:42:54
76      ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา 16-05-2016 14:05:10
75      ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา 16-05-2016 13:57:33
74      รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา 01-04-2016 09:56:32
73      บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง 05-02-2016 09:54:59
72      กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราชในตำแหน่งผู้ช่วยวิศวกรโยธา ตำแหน่งผู้ช่วยสถาปนิกและตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาลวิชาชีพ 18-01-2016 10:53:38
70      รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง 11-01-2016 09:15:35
68      รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 14-12-2015 10:09:44
67      รายชื่อผู้คัดเลือกได้ในการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล 01-12-2015 15:58:06
65      การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งต้ังให้เป็นพนักงานเทศบาลในตำแหน่งนายแพทย์ ระดับ 4 25-11-2015 15:02:52
64      กำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล 10-11-2015 15:11:07
63      กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเทศบาล ตำแหน่งนายแพทย์ระดับ 4 10-11-2015 13:38:55
61      โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริกเรื่อง การรับบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นครูสอนวิชาดนตรีสากล 13-10-2015 10:20:37
60      รับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ และแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเทศบาล ตำแหน่งนายแพทย์ ระดับ 4 09-10-2015 10:17:19
59      รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล 07-10-2015 10:12:58
58      การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร 09-09-2015 09:18:27
56      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ในการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฎิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร 02-09-2015 14:46:50
55      กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร 17-08-2015 10:32:38

รวมทั้งหมด 196 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] 8 [ 9 ][ 10 ] ถัดไป>>