ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
229      รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะและระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ 08-03-2023 09:04:53
228      รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานให้ดำรงตำแหน่งสายงานนิเทศการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 03-03-2023 15:24:02
227      รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 27-02-2023 16:28:38
226      รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างสังกัดสำนักการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 13-02-2023 13:35:39
225      รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 07-02-2023 13:23:47
224      รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนและรับย้ายพนักงานเทศบาล และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นไปบรรจุและแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งพนักงานเทศบาลในตำแหน่งสายงานผู้บริหาร 04-01-2023 11:35:19
223      รับโอน/ย้าย พนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ไปบรรจุและแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งพนักงานเทศบาล ในตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง 19-12-2022 11:11:31
222      รับโอน/ย้าย พนักงานครูเทศบาล และพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษาที่ว่าง 14-12-2022 16:19:32
221      รับโอนพนักงานเทศบาล 09-12-2022 12:03:57
219      บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง 23-09-2022 09:56:08
218      รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกรณีที่เหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งต้ังให้เป็นพนักงานเทศบาล ตำแหน่งนายแพทย์ ระดับปฏิบัติการ 15-09-2022 13:20:29
217      รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะและระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ 15-09-2022 10:04:58
216      รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนและรับย้ายพนักงานเทศบาล และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานเทศบาลในตำแหน่งสายงานผู้บริหาร 02-09-2022 09:37:55
215      บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง 29-08-2022 09:02:27
214      รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดสำนักการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 24-08-2022 13:53:37
213      รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนและรับย้ายพนักงานเทศบาล และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นไปบรรจุและแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งพนักงานเทศบาลในตำแหน่งสายงานผู้บริหาร 24-08-2022 11:29:58
212      รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) 19-08-2022 18:24:22
211      รับโอน/ย้าย พนักงานครูเทศบาล และพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษาที่ว่าง กรณีเกษียณอายุราชการ 15-08-2022 11:59:58
210      รับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ และแต่งต้ังให้เป็นพนักงานเทศบาล ตำแหน่งนายแพทย์ ระดับปฏิบัติการ 05-08-2022 14:49:22
209      รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิณสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะและระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ 01-08-2022 15:24:34

รวมทั้งหมด 196 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] ถัดไป>>