ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
152      บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข) 31-07-2020 09:15:07
151      รายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) 21-07-2020 09:10:34
150      รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะและระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ 02-07-2020 09:31:49
149      รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะและระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ 29-06-2020 16:01:05
146      รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 05-06-2020 10:32:13
144      แก้ไข การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในส่วนของอัตราค่าตอบแทน ผู้ช่วยสัตวแพทย์ 20-05-2020 14:47:51
143      บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง 15-05-2020 11:07:39
142      การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 07-05-2020 11:42:31
141      รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการทดสอบภาคปฏิบัติ 20-04-2020 09:38:09
140      รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 10-03-2020 16:29:57
138      ผลการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานให้ดำรงตำแหน่งสายงานนิเทศการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 29-01-2020 09:48:48
137      กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานให้ดำรงตำแหน่งสายงานนิเทศการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 02-01-2020 16:04:32
136      รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานให้ดำรงตำแหน่งสายงานนิเทศการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 02-01-2020 16:02:22
135      บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง 12-11-2019 11:44:10
134      รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานให้ดำรงตำแหน่งสายงานนิเทศการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 07-11-2019 10:33:47
133      รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) 06-11-2019 10:37:09
131      รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะและระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ 22-10-2019 08:51:44
129      รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 01-10-2019 13:34:58
128      รับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น 26-09-2019 14:28:37
127      ผลการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 26-07-2019 14:32:32

รวมทั้งหมด 194 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] 5 [ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] ถัดไป>>