ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
165       รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะและระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ 03-03-2021 16:43:01
164       การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 01-02-2021 16:40:08
163       บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง 26-10-2020 14:22:30
162      รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค ) 16-10-2020 13:50:30
161      รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ 25-09-2020 17:15:57
160      การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 21-08-2020 15:32:47
157      บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง 18-08-2020 14:10:02
156      รับโอนพนักงานเทศบาล 14-08-2020 10:33:59
154      บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง 04-08-2020 09:44:14
153      รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) (ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล ตำแหน่ง ผู้ช่วยสัตวแพทย์) 31-07-2020 10:14:15
152      บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข) 31-07-2020 09:15:07
151      รายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) 21-07-2020 09:10:34
150      รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะและระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ 02-07-2020 09:31:49
149      รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะและระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ 29-06-2020 16:01:05
146      รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 05-06-2020 10:32:13
144      แก้ไข การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในส่วนของอัตราค่าตอบแทน ผู้ช่วยสัตวแพทย์ 20-05-2020 14:47:51
143      บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง 15-05-2020 11:07:39
142      การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 07-05-2020 11:42:31
141      รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการทดสอบภาคปฏิบัติ 20-04-2020 09:38:09
140      รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 10-03-2020 16:29:57

รวมทั้งหมด 204 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] 5 [ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] ถัดไป>>