ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
208      บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง 01-07-2022 09:50:51
207      รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 29-06-2022 14:18:33
206      รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) 22-06-2022 10:21:28
205      แก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบ สำหรับผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 10-06-2022 16:03:06
204      กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 02-06-2022 16:18:39
203      รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 02-06-2022 16:17:02
202      รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะและระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ 24-05-2022 13:56:48
201      รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 22-04-2022 16:32:33
199       ผลการรับสมัครคัดเลือกเพื่อโอน/ย้ายพนักงานครูเทศบาล และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานครูเทศบาล 12-04-2022 11:46:33
198       รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 01-04-2022 11:10:40
197      บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง 25-03-2022 10:51:45
196      รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) 18-03-2022 10:15:51
194      รับสมัครคัดเลือกเพื่อโอน/ย้ายพนักงานครูเทศบาล และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นไปบรรจุและแต่ง ตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานครูเทศบาล 08-03-2022 14:47:21
193      รับสมัครคัดเลือกเพื่อโอน/ย้ายพนักงานเทศบาล และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานเทศบาล 07-03-2022 14:42:12
192      ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะในวันที่ 5 มีนาคม 2565 (เพิ่มเติม) 01-03-2022 11:31:29
191      รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ 11-02-2022 16:26:58
190      รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 20-01-2022 10:27:05
188      รับสมัครคัดเลือกเพื่อย้าย/โอนพนักงานเทศบาล และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานเทศบาล 27-12-2021 11:43:53
186      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับสมัคร ครูผู้สอนภาษาอังกฤษชาวต่างประเทศ จำนวน 10 ตำแหน่ง 15-12-2021 08:58:49
180      รับสมัครคัดเลือกเพื่อย้าย/โอนพนักงานเทศบาล และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานเทศบาล 02-12-2021 14:57:09

รวมทั้งหมด 196 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] ถัดไป>>