ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
217      รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะและระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ 15-09-2022 10:04:58
216      รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนและรับย้ายพนักงานเทศบาล และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานเทศบาลในตำแหน่งสายงานผู้บริหาร 02-09-2022 09:37:55
215      บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง 29-08-2022 09:02:27
214      รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดสำนักการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 24-08-2022 13:53:37
213      รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนและรับย้ายพนักงานเทศบาล และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นไปบรรจุและแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งพนักงานเทศบาลในตำแหน่งสายงานผู้บริหาร 24-08-2022 11:29:58
212      รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) 19-08-2022 18:24:22
211      รับโอน/ย้าย พนักงานครูเทศบาล และพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษาที่ว่าง กรณีเกษียณอายุราชการ 15-08-2022 11:59:58
210      รับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ และแต่งต้ังให้เป็นพนักงานเทศบาล ตำแหน่งนายแพทย์ ระดับปฏิบัติการ 05-08-2022 14:49:22
209      รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิณสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะและระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ 01-08-2022 15:24:34
208      บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง 01-07-2022 09:50:51
207      รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 29-06-2022 14:18:33
206      รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) 22-06-2022 10:21:28
205      แก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบ สำหรับผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 10-06-2022 16:03:06
204      กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 02-06-2022 16:18:39
203      รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 02-06-2022 16:17:02
202      รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะและระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ 24-05-2022 13:56:48
201      รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 22-04-2022 16:32:33
199       ผลการรับสมัครคัดเลือกเพื่อโอน/ย้ายพนักงานครูเทศบาล และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานครูเทศบาล 12-04-2022 11:46:33
198       รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 01-04-2022 11:10:40
197      บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง 25-03-2022 10:51:45

รวมทั้งหมด 205 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] ถัดไป>>