ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
194      รับสมัครคัดเลือกเพื่อโอน/ย้ายพนักงานครูเทศบาล และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นไปบรรจุและแต่ง ตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานครูเทศบาล 08-03-2022 14:47:21
193      รับสมัครคัดเลือกเพื่อโอน/ย้ายพนักงานเทศบาล และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานเทศบาล 07-03-2022 14:42:12
192      ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะในวันที่ 5 มีนาคม 2565 (เพิ่มเติม) 01-03-2022 11:31:29
191      รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ 11-02-2022 16:26:58
190      รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 20-01-2022 10:27:05
188      รับสมัครคัดเลือกเพื่อย้าย/โอนพนักงานเทศบาล และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานเทศบาล 27-12-2021 11:43:53
186      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับสมัคร ครูผู้สอนภาษาอังกฤษชาวต่างประเทศ จำนวน 10 ตำแหน่ง 15-12-2021 08:58:49
180      รับสมัครคัดเลือกเพื่อย้าย/โอนพนักงานเทศบาล และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานเทศบาล 02-12-2021 14:57:09
179      รับสมัครสอบแข่งขันโครงการ Petcharik Champion Test ครั้งที่ 10 ชิงโล่เกียรติยศ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประจำปีการศึกษา 2564 19-11-2021 15:32:55
178      รับสมัครครูผู้สอนชาวต่างประเทศ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 10-11-2021 09:38:54
176      ผลการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 29-07-2021 15:32:55
175      รับโอน และรับย้ายพนักงานเทศบาล หรือรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานเทศบาล สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 08-07-2021 11:50:50
174      กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 02-07-2021 11:03:21
173      รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 02-07-2021 10:53:32
172      กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 08-06-2021 14:07:26
171      รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 08-06-2021 14:04:56
170      รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 26-04-2021 13:30:35
169       บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง 07-04-2021 16:02:15
168       รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 25-03-2021 16:26:23
166       รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) 19-03-2021 16:22:42

รวมทั้งหมด 204 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] ถัดไป>>