ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
128      รับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น 26-09-2019 14:28:37
127      ผลการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 26-07-2019 14:32:32
126      แก้ไข เปลี่ยนแปลงสถานที่สอบ สำหรับผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงาน ประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 23-07-2019 10:31:10
124      รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 10-05-2019 11:00:37
123      บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง 26-03-2019 15:48:57
122      รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะความเหมาะสมกับตำแหน่งภาค (ค) 19-03-2019 13:54:19
121      รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะและระเบียนเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ 11-02-2019 15:04:55
120      รับโอนพนักงานเทศบาล 23-01-2019 14:16:38
119      รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 02-01-2019 10:41:52
118      รับโอนพนักงานเทศบาล 02-01-2019 10:14:54
117      บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรคเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง 19-10-2018 10:10:22
116      กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเทศบาล ตำแหน่งทันตแพทย์ระดับปฏิบัติการ 17-10-2018 09:55:54
115      รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเทศบาล ตำแหน่งทันตแพทย์ ระดับปฏิบัติการ 17-10-2018 09:54:13
114      รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) และระเบียบเกี่ยวกับประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์ ) คร้ังที่ 2/2561 03-10-2018 10:07:50
113      รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลื่อกสรรเป็นพนักงานจ้าง 11-09-2018 08:37:45
111      โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ 06-09-2018 13:48:17
110      รับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเทศบาล ตำแหน่งทันตแพทย์ ระดับปฏิบัติการ 31-08-2018 15:22:49
109      บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง 28-08-2018 09:01:50
106      กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ในตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 10-08-2018 14:48:14
105      รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรณะเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง 10-08-2018 14:47:40

รวมทั้งหมด 196 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] 6 [ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] ถัดไป>>