ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
24      รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหนงสายงานผู้บริหารการศึกษา 18-11-2013 09:10:53
22      รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงสายงานผู้บริหารสถานศึกษา 24-10-2013 13:20:15
21      รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านกิจการประปา 15-07-2013 14:16:38
20      ประกาศ การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล 20-05-2013 16:13:42
18      รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 29-04-2013 12:07:57
17      กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 11-04-2013 10:15:43
16      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ประจำปี 2556 02-04-2013 17:34:38
15      ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นพนักงานครูเทศบาลตำแหน่งครูผู้ช่วย 7 อัตรา 19-02-2013 17:40:44
14      ประกาศโรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมืองเรื่องการรับสมัครบุคลากรครูอัตราจ้าง 20-12-2012 14:09:09
13      บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 12-12-2012 11:20:43
12      รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 30-11-2012 10:57:56
11      รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 16-11-2012 11:38:40
7      บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เพื่อจ้างเป็นพนักงานตามภารกิจ ต่ำแหน่ง บุคลากรสนับสนุนการสอน 04-07-2012 15:12:36
4      ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครเข้าคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 15-06-2012 16:41:51

รวมทั้งหมด 194 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] 10