ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
102      ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 09-08-2018 14:46:29
101      กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป 24-07-2018 15:06:57
100      รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง บุคลากรสนับสนุนสถานศึกษา 24-07-2018 14:51:02
99      รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง บุคลากรสนับสนุนการสอน 24-07-2018 14:43:32
98      รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2561 10-07-2018 10:28:31
97      รับสมัครบุคคทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 09-07-2018 09:23:18
96      ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง บุคลากรสนับสนุนการสอน 29-08-2017 16:16:25
93      รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งบุคลากรสนับสนุนการสอน 08-08-2017 14:30:00
92       รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 14-07-2017 11:43:28
91      กำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินการคัดเลือกและระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 10-02-2017 07:15:54
90      รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 10-02-2017 07:13:11
89      โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่รับสมัครบุคลากรตำแหน่งครูอัตราจ้าง 05-01-2017 13:53:13
88      รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 29-12-2016 09:35:01
87      รับโอน-ย้าย ข้าราชการครูปฏิบัติการสอนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 2 อัตรา 15-11-2016 07:10:02
86      รายชื่อผู้คัดเลือกได้ในการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล 01-09-2016 14:35:48
85      กำหนด วัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก 11-08-2016 12:42:24
84      รายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล 11-08-2016 12:38:09
83      โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์ รับสมัครครูเทศบาล 21-07-2016 10:33:58
81      ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง บุคลากรสนับสนุนการสอน 05-07-2016 07:57:09
80      รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 17-06-2016 14:44:59

รวมทั้งหมด 196 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] 7 [ 8 ][ 9 ][ 10 ] ถัดไป>>