X ปิด
X ปิด

1208623

0308623

020862

180562

3105626

3105625

0307624

0307623

3105622

07066218นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการเทศบาลพบประชาชนเพื่อบริการและพัฒนา


นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตซอล “เทศบาลนครนครศรีธรรมราช คัพ”


รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ต้อนรับคณะดูงานจากเทศบาลนครนครหาดใหญ่


ปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจสอบการพัฒนาคลองสวนหลวง แก้ไขปัญหาน้ำท่วม


นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เปิดโครงการแก้ปัญหาภาวะโลหิตจาง เพื่อมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต


รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานตามโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลแม่ขรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญชวนบริษัท ห้างร้าน และประชาชน ประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมประดับธงชาติไทย ร่วมกับ ธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ก. เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2562  


ข่าวทั้งหมด
  

วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เก็บผักตบชวา และสิ่งกีดขวาง บริเวณคลองสวนหลวง

  

วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการขุดลอกท่อระบายน้ำลำเหมือง บริเวณหน้าโรงเรียนจรัสพิชากร

  

วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พ่นสารเคมีกําจัดยุงลาย พิพิธภัณฑ์เมือง

อัลบั้มท้ังหมด
ข่าวประกาศ: หน่วยงาน: 5 สำนัก 4 กอง: โรงเรียนในสังกัดเทศบาล: บริการ:
ประกาศเทศบาล โรงพยาบาลเทศบาล สำนักการคลัง โรงเรียนนานาชาติเทศบาล คำร้องทั่วไป
ประกาศกิจการสภา พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีฯ สำนักการช่าง โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ คำร้องขอดูภาพกล้อง CCTV
ข้อมูลบริการ อุทยานการเรียนรู้ (CLP) สำนักการศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร คำร้องแจ้งบ้านว่าง
แผนพัฒนาชุมชน กองทุนสวัสดิการชุมชน สำนักการประปา โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง คำร้องขอรับสวัสดิการ
ประกวดราคา สถานีขนส่งผู้โดยสาร สำนักปลัดเทศบาล โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง ขอเช่ารถดูดสิ่งปฏิกูล
แผนที่ปฏิบัติงาน ศูนย์ฟืนฟูสุขภาพผู้สูงอายุ กองการแพทย์ โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์ อนุญาตก่อสร้างอาคาร
แผนอัตรากำลัง ส่วนสัตว์ทุ่งท่าลาด กองสวัสดิการสังคม โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย อนุญาตรื้อถอนอาคาร
รายงานการประชุม แดนพุทธภูมิ กองวิชาการและแผนงาน โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี งบแสดงฐานะการเงิน
รายงานผลสัมฤทธิ์ สถานธนานุบาล กองสาธารณสุขฯ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก งบการเงินประจำไตรมาส
การติดตามสรุปผล ศูนย์อบรมและวิเคาระห์ฯ ข้อมูลเชิงสถิติ ให้บริการ โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
งานสุขาภิบาล การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร สร้างวัฒนธรรมองค์กร มาตรฐานการปฏิบัติงาน รายงานสรุปรายรับจริง
ผลการปฏิบัติงาน     รายงานสรุปรายจ่ายจริง
    ผลการร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง
    รายงานผลของ อปท. (LPA)

คู่มือติดต่อราชการ รายงานผลสัมฤทธิ์ภาระกิจของเทศบาล

ท่องเที่ยวเมืองนครฯพิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช


เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถ.ราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ +66-7534-2880-2, แฟกซ์ +6675347-405 E-mail address: ict@nakhoncity.org
POWERBY@ICTCENTER