แผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2563
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2561
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2560
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2559
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2558


เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถ.ราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ +66-7534-2880-2, แฟกซ์ +6675347-405 E-mail address: ict@nakhoncity.org
POWERBY@ICTCENTER