X ปิด
X ปิด

71162

611624

611623

611622

611621

61162

51162

41162

11162

1310623เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องใน ” วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช”


นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานมอบโล่เกียรติยศพร้อมเงินรางวัลและเกียรติบัตร โครงการ Petcharik Champion Test ครั้งที่8


รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ "ก้าวไปด้วยกัน เดินหน้าเทศบาล" ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช Fm. 88.50 Mhz. พร้อม การถ่ายทอดสด Facebook Live


นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันครูครั้งที่64 ปี2563 ณ หอประชุมเมืองนครศรีธรรมราช


รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ประเมิน นิเทศก์ teacher English for child ณ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย


รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ประเมินศึกษานิเทศก์ประจำโรงเรียน ณ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก


ข่าวทั้งหมด

ข่าวทั้งหมด

ข่าวทั้งหมด
  

วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตัดกิ่งไม้โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี เพื่อภูมิทัศน์ที่สวยงามและให้ความปลอดภัยแก่เด็กนักเรียน

  

วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 เจ้าหน้าที่สำนักการประปาขนาด 4 นิ้ว หลังโรบินสันโอเชี่ยน และซอยสุขสมบูรณ์

  

วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 ประชาสัมพันธ์พ่นสารเคมีกําจัดยุงลายในชุมชนราชนิคม

อัลบั้มท้ังหมด
ข่าวประกาศ: หน่วยงาน: 5 สำนัก 4 กอง: โรงเรียนในสังกัดเทศบาล: บริการ:
ประกาศเทศบาล โรงพยาบาลเทศบาล สำนักการคลัง โรงเรียนนานาชาติเทศบาล คำร้องทั่วไป
ประกาศกิจการสภา พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีฯ สำนักการช่าง โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ คำร้องขอดูภาพกล้อง CCTV
ข้อมูลบริการ อุทยานการเรียนรู้ (CLP) สำนักการศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร คำร้องแจ้งบ้านว่าง
แผนพัฒนาชุมชน กองทุนสวัสดิการชุมชน สำนักการประปา โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง คำร้องขอรับสวัสดิการ
ประกวดราคา สถานีขนส่งผู้โดยสาร สำนักปลัดเทศบาล โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง ขอเช่ารถดูดสิ่งปฏิกูล
แผนที่ปฏิบัติงาน ศูนย์ฟืนฟูสุขภาพผู้สูงอายุ กองการแพทย์ โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์ อนุญาตก่อสร้างอาคาร
แผนอัตรากำลัง ส่วนสัตว์ทุ่งท่าลาด กองสวัสดิการสังคม โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย อนุญาตรื้อถอนอาคาร
รายงานการประชุม แดนพุทธภูมิ กองวิชาการและแผนงาน โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี งบแสดงฐานะการเงิน
รายงานผลสัมฤทธิ์ สถานธนานุบาล กองสาธารณสุขฯ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก งบการเงินประจำไตรมาส
การติดตามสรุปผล ศูนย์อบรมและวิเคาระห์ฯ ข้อมูลเชิงสถิติ ให้บริการ โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
งานสุขาภิบาล การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร สร้างวัฒนธรรมองค์กร มาตรฐานการปฏิบัติงาน รายงานสรุปรายรับจริง
ผลการปฏิบัติงาน     รายงานสรุปรายจ่ายจริง
    ผลการร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง
    รายงานผลของ อปท. (LPA)

คู่มือติดต่อราชการ รายงานผลสัมฤทธิ์ภาระกิจของเทศบาล

ท่องเที่ยวเมืองนครฯพิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช


เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถ.ราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ +66-7534-2880-2, แฟกซ์ +6675347-405 E-mail address: ict@nakhoncity.org
POWERBY@ICTCENTER