ประกาศกิจการสภาฯ
20) $num_rows = 20; $i=0; while ($i < $num_rows) { $result = mysql_fetch_array($dbquery); //คำสั่งนำข้อมูลจาก table มาเก็บไว้ใน array $id=$result[id]; $title=$result[title]; $file_pdf=$result[file_pdf]; $post=$result[post]; $i++; echo "\"-\"   $title   "; if ($i == 1){ echo"\"\""; } echo "
"; } ?>

 ดูข้อมูลทั้งหมด


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

tel. +66-7534-2880, แฟ็กซ์ +66-7534-7405
E-mail adress: ictnakhoncity.org
POWERBYICTCENTER

"นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม"

สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช