การจัดทำประชาคมท้องถิ่น
รายงานการประชุมประชาคมเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเพื่อพิจารณาการเสนอโครงการพัฒนา 
การจัดทำประชาคมท้องถิ่น รับฟังความคิดเห็นเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

tel. +66-7580-9571, แฟ็กซ์ +66-7534-7405
E-mail adress: ictnakhoncity.org
POWERBYICTCENTER

"นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม"

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

E-mail adress: saraban_03800102@dla.go.th