ดูการจราจรและระดับน้ำผ่านกล้อง CCTV
ดูกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบ Real Time 141 ตัว
1.กล้องดูการจราจร 75 ตัว 2.กล้องหน้าโรงเรียน 37 ตัว 3.โครงการ Safety Zone 20 ตัว 4.กล้องดูระดับน้ำในคลอง 9 ตัว