ดูการจราจรและระดับน้ำผ่านกล้อง CCTV
ดูการจราจรและระดับน้ำผ่านกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบ Real Time 113 ตัว
1.ดูระดับน้ำในคลองผ่านกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 5 ตัว 2.ดูการจราจรผ่านกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 108 ตัว