ดูกล้องหน้าโรงเรียนแบบ Real Time 37 ตัว
1.หน้าร.ร.วัดศาลามีชัยตัวที่ 1 2.หน้าร.ร.วัดศาลามีชัยตัวที่ 2 3.หน้าร.ร.สาธิตเพชรจริกตัวที่ 1 4.หน้าร.ร.สาธิตเพชรจริกตัวที่ 2
5.หลังร.ร.สาธิตเพชรจริกตัวที่ 1 6.หลังร.ร.สาธิตเพชรจริกตัวที่ 2 7.หน้าร.ร.วัดท้าวโคตรตัวที่ 1 8.หน้าร.ร.วัดท้าวโคตรตัวที่ 2
9.หน้าร.ร.วัดเสมาเมืองตัวที่ 1 10.หน้าร.ร.วัดเสมาเมืองตัวที่ 2 11.หน้าร.ร.วัดมเหยงคณ์ตัวที่ 1 12.หน้าร.ร.วัดมเหยงคณ์ตัวที่ 2
13.หน้าร.ร.อนุบาลจังหวัดตัวที่ 1 14.หน้าร.ร.อนุบาลจังหวัดตัวที่ 2 15.หน้าร.ร.กัลยาณีตัวที่ 1 16.หน้าร.ร.กัลยาณีตัวที่ 2
17.หน้าร.ร.วัดเสาธงทองตัวที่ 1 18.หน้าร.ร.วัดเสาธงทองตัวที่ 2 19.หน้าร.ร.วัดใหญ่ตัวที่ 1 20.หน้าร.ร.วัดใหญ่ตัวที่ 2
21.หน้าร.ร.ศรีธรรมราช(อนุบาล)ตัวที่ 1 22.หน้าร.ร.ศรีธรรมราช(อนุบาล)ตัวที่ 2 23.หน้าร.ร.ศรีธรรมราช(มัธยม)ตัวที่ 1 24.หน้าร.ร.ศรีธรรมราช(มัธยม)ตัวที่ 2
25.หน้าวิทยาลัยเทคนิคตัวที่ 1 26หน้าวิทยาลัยเทคนิคตัวที่ 2 27.หน้าร.ร.ศรีทวีตัวที่ 1 28.หน้าร.ร.ศรีทวีตัวที่ 2
29.หน้าร.ร.จรัสพิชากรตัวที่ 1 30.หน้าร.ร.จรัสพิชากรตัวที่ 2 31.หน้าร.ร.อนุบาลบ้านเด็ก 32.หน้าร.ร.อนุบาลลูกรัก
33.หน้าร.ร.อนุบาลภิญญรัตน์ 34.หน้าร.ร.นครพาณิชย์ตัวที่ 1 35.หน้าร.ร.นครพาณิชย์ตัวที่ 2 36.หน้าร.ร.ท่าโพธิ์ตัวที่ 1
37.หน้าร.ร.ท่าโพธิ์ตัวที่ 2