ดูการจราจรผ่านกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบ Real Time 75 ตัว
1.หน้า CLP ตัวที่ 1 2.หน้า CLP ตัวที่ 2 3.ซ.อิศวร ถ.ศรีธรรมราชตัวที่ 1 4.ซ.อิศวร ถ.ศรีธรรมราชตัวที่ 2
5.สี่แยกหัวถนนตัวที่ 1 6.สี่แยกหัวถนนตัวที่ 2 7.หน้าร.พ.มหาราชตัวที่ 1 8.หน้าร.พ.มหาราชตัวที่ 2
9.หน้าวัดสระเรียงตัวที่ 1 10.หน้าวัดสระเรียงตัวที่ 2 11.สี่แยกเซ็นทรัลตัวที่ 1 12.สี่แยกเซ็นทรัลตัวที่ 2
13.สี่แยกศาลากลางตัวที่ 1 14.สี่แยกศาลากลางตัวที่ 2 15.วงเวียนน้ำพุตัวที่ 1 16.วงเวียนน้ำพุตัวที่ 2
17.หน้าเทศบาลตัวที่ 1 18.หน้าเทศบาลตัวที่ 2 19.สามแยกเทวราชตัวที่ 1 20.สามแยกเทวราชตัวที่ 2
21.สะพานราเมศวร์ 22.หน้าสนามกีฬาตัวที่ 1 23.หน้าสนามกีฬาตัวที่ 2 24.สามแยกท่าด่านตัวที่ 1
25.สามแยกท่าด่านตัวที่ 2 26.ด้านหลังเทศบาล 27.สี่แยกประตูขาวตัวที่ 1 28.สี่แยกประตูขาวตัวที่ 2
29.สี่แยกมุมป้อมตัวที่ 1 30.สี่แยกมุมป้อมตัวที่ 2 31.หน้าสำนักงานอัยการตัวที่ 1 32.หน้าสำนักงานอัยการตัวที่ 2
33.สี่แยกประตูลอดตัวที่ 1 34.สี่แยกประตูลอดตัวที่ 2 35.สี่แยกนางงาม 36.สี่แยกนาหลวง
37.สามแยกศิรินครอุทิศตัวที่ 1 38.สามแยกศิรินครอุทิศตัวที่ 2 39.สามแยกประตูลอด-คูขวางตัวที่ 1 40.สามแยกประตูลอด-คูขวางตัวที่ 2
41.หน้าธนาคารธนชาตตัวที่ 1 42.หน้าธนาคารธนชาตตัวที่ 2 43.หน้าตลาดนัดเสาร์-อาทิตย์ตัวที่ 1 44.หน้าตลาดนัดเสาร์-อาทิตย์ตัวที่ 2
45.ปากซอยท่าโพธิ์-คูขวางตัวที่ 1 46.ปากซอยท่าโพธิ์-คูขวางตัวที่ 2 47.สี่แยกสุเหร่า 48.หน้าหมู่บ้านเคหะสะพานยาวตัวที่ 1
49.หน้าหมู่บ้านเคหะสะพานยาวตัวที่ 2 50.สามแยกท่าช้างตัวที่ 1 51.สามแยกท่าช้างตัวที่ 2 52.สี่แยกศาลาหมอปานตัวที่ 1
53.สี่แยกศาลาหมอปานตัวที่ 2 54.หน้าตลาดท่าเรียน 55.หน้าตลาดหัวอิฐ 56.สี่แยกขนส่ง-เทวบุรีตัวที่ 1
57.สี่แยกขนส่ง-เทวบุรีตัวที่ 2 58.สี่แยกเบญจมฯตัวที่ 1 59.สี่แยกเบญจมฯตัวที่ 2 60.รามราชท้ายน้ำตัวที่ 1
61.รามราชท้ายน้ำตัวที่ 2 62.สี่แยกตลาดเย็นตัวที่ 1 63.สี่แยกตลาดเย็นตัวที่ 2 64.หน้าศาลหลักเมืองตัวที่ 1
65.หน้าศาลหลักเมืองตัวที่ 2 66.สามแยกมะขามชุมตัวที่ 1 67.สามแยกมะขามชุมตัวที่ 2 68.หน้าสถานีตำรวจตัวที่ 1
69.หน้าสถานีตำรวจตัวที่ 2 70.หน้าอู่รัชฎาตัวที่ 1 71.หน้าอู่รัชฎาตัวที่ 2 72.หน้าตรอกฉางตัวที่ 1
73.หน้าตรอกฉางตัวที่ 2 74.สี่แยกประตูชัย 75.สี่แยกตลาดแขก