ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
3560      ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้เรียนการศึกษาทางไกล 25-10-2022 10:19:19
3559      ขอเชิญร่วมส่งผลงานประกวดนวัตกรรม “ท้องถิ่นดิจิทัล” ประจำปี 2565 เพื่อสร้างการรับรู้ สนับสนุนและสิ่งเสริมโครงการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลในระดับหน่วยงานท้องถิ่น 17-10-2022 09:30:02
3558       การให้โควตาเข้าเรียนเป็น Herbalist STAM 2002 แก่บุตรหลานของบุคลากรเจ้าหน้าที่ของเทศบาล 11-10-2022 15:35:41
3557      ประชาสัมพันธ์กิจกรรม แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาด ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ 22-09-2022 11:00:13
3556       ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกทักษะการฟังพูดภาษาอังกฤษฟรี เพื่อพัฒนาบุคลากรสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัลและอุตสาหกรรมอนาคตผ่านแอปพลิเคชัน TocdTo ภายใต้ชื่อโครงการ “New Me ปีนี้พูดอังกฤษได้ รุ่นที่ 4 ” 22-09-2022 10:35:59
3555       การประชาสัมพันธ์การจัดสร้างวัตถุมงคล เนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี 19-09-2022 10:31:51
3554       ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการร้านโชวห่วยเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจค้าส่งค้าปลีก 19-09-2022 09:51:09
3553      การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 13-09-2022 15:42:23
3552      ขอประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม 13-09-2022 15:01:44
3551      ขอประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม 13-09-2022 14:30:34
3550      ขอประชาสัมพันธ์การอบรม 13-09-2022 14:19:53
3549      ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สั่งจองบูชาเหรียญพระมหาธาตุเจดีย์พัทลุง รุ่น สุริยะเทพและท้าวมหาราชตั้ง 4 12-09-2022 10:02:51
3548      ประชาสัมพันธ์การจัดสร้างวัตถุมงคล เนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทยครบ 130 ปี 12-09-2022 09:29:52
3547      การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 05-09-2022 11:34:03
3546      การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 05-09-2022 11:27:17
3545      ประชาสัมพันธ์การอบรม หลักสูตร การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 30-08-2022 14:56:31
3544      ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมงานเวทีท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 24-08-2022 10:56:02
3543      ขอประชาสัมพันธ์และแนะนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 24-08-2022 10:08:56
3542      การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 19-08-2022 11:17:52
3541      ประชาสัมพันธ์การสั่งจองผลิตภัณฑ์สินค้าที่ระลึก “เสื้อโปโลรุ่นใหม่” ของมูลนิธิอาสาเพื่อพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย 18-08-2022 11:17:26

รวมทั้งหมด 3575 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] 7 [ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ] ถัดไป>>