ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
3507       การรับลงบัญชีทหารกองเกิน การรับหมายเรียก(แบบ สด.35) และการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ประจำปี 2565 18-01-2022 14:42:31
3506      ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการ KPI NEW GEN สร้างสรรค์วัตถุท้องถิ่น 10-01-2022 10:50:15
3505       การดำเนินการตามมติคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานของภาครัฐ ของเอกชน ครั้งที่ 10/2564 22-12-2021 17:32:59
3504       ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อความรู้เรื่องเชื้อดื้อยาฯ เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านเชื้อดื้อยาและความตระหนักรู้ด้านการใช้ยา 20-12-2021 17:23:48
3503      การแจกจ่ายเครื่องกันหนาว กรณีอากาศหนาวจัดผิดปกติ 08-12-2021 10:53:22
3502      การใช้แพลตฟอร์ม Jitasa.care สนับสนุนการบริหารสถานการณ์โควิด-19 08-12-2021 10:42:01
3501      ขอความร่วมมือประกาศให้ผู้ที่อยู่ในกำหนดไปลงบัญชีทหารกองเกิน 16-09-2021 11:10:00
3500      ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 14-09-2021 14:10:43
3499      จัดตั้งศูนย์รับบริจาค สิ่งของ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 20-08-2021 16:52:54
3498      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-07-2021 14:40:30
3497      ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น จำนวน 18 ชั่วโมง ในรูปแบบออนไลน์ 15-06-2021 11:04:57
3496      แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ทบ.86 หมายเลขทะเบียน 81-2856 นศ จำนวน 1 คัน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-05-2021 10:07:47
3495       ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการ พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี 2 05-05-2021 14:21:29
3494       ขยายเวลารับสมัครการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ครั้งที่ 17 ประจำปี 2564 26-04-2021 13:26:38
3493       คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับปรับปรุง 21-04-2021 13:54:55
3492       ขอเชิญผู้ประกันตนฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 16-04-2021 08:59:54
3491       การยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง 08-04-2021 09:18:19
3490       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 1 คัน จำนวน 7 รายการ รถยนต์อัดท้าย ทบ.132 หมายเลขทะเบียน82-6860 รหัสครุภัณฑ์ 011-63-0039 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-02-2021 09:28:05
3489       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 1 คัน จำนวน 2 รายการ ใช้กับรถยนต์บรรทุกขยะสี่ล้อเล็ก หมายเลขทะเบียน81-9232 นครศรีธรรมราช (ทบ.104) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-02-2021 09:22:59
3488       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ใช้กับรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน81-9493 นครศรีธรรมราช (ทบ.106) หมายเลขครุภัณฑ์ 011-55-0024 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-02-2021 09:21:08

รวมทั้งหมด 3522 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] 7 [ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ] ถัดไป>>