ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
3613      การปรับแผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 11-05-2023 08:48:45
3612      สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) จัดอบรมหลักสูตร ผู้นำการส่งเสริมอัจฉริยะ (Smart City Leadership : SCL) รุ่นที่ 3 09-05-2023 15:42:57
3611      การขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการก้าวท้าใจ Season 5 ร่วมกันท้า 150 วัน 15 ล้านแต้มสุขภาพ 09-05-2023 10:04:21
3610      ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 ภายใต้หนังสือซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และแนวทางการเขียนโครงการประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 27-04-2023 13:46:56
3609      เชิญเสนอชื่อบุคคลเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคคล 27-04-2023 13:38:55
3608      การปรับแผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ฉบับที่ 3 ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 25-04-2023 16:04:05
3607      ศูนย์จัดการธนบัตร สุราษฎร์ธานี ออกหน่วย "คลินิกธนบัตร" ให้บริการรับแลกธนบัตรชำรุด ธนบัตรใหม่และให้ความรู้ด้านธนบัตรกับประชาชน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช 19-04-2023 14:59:46
3606      ขอประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร์วุฒิบัตร การพัฒนาความสามารถผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2566 18-04-2023 11:35:13
3605      ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน 11-04-2023 11:04:09
3604      ขอเชิญร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการและการแสดงนวัตกรรมโครงการ เมืองยั่งยืน 2023 10-04-2023 16:26:15
3603      การจัดงานกระตุ้นเศรษฐกิจ ประจำปี 2566 "งานพลังสร้างสรรค์ความดี นครศรีธรรมราชยั่งยืน" 05-04-2023 15:50:26
3601      ประชาสัมพันธ์การจัดงานพาณิชย์ ลดราคา ออนทัวร์ ทั่วไทย คร้ังที่ 1 27-03-2023 09:26:10
3600      ประชาสัมพันธ์หนังสือผู้นำการเปลี่ยนแปลงในระดับท้องถิ่น 27-03-2023 09:21:23
3599      รับสมัครเข้าการประกวด Miss Wellness World Thailand 2024 27-03-2023 09:10:05
3598      ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2566 27-03-2023 09:03:35
3597      การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ระบบแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” 20-03-2023 09:34:13
3596      สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบูรณาการเพื่อกำหนดแนวทางการจัดงานสงกรานต์ พุทธศักราช 2566 20-03-2023 09:08:25
3595      ประชาสัมพันธ์โครงการ ศรีราชา พาเที่ยว พาชิม 16-03-2023 10:16:57
3594      ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบ Onsite และ Online 13-03-2023 16:12:36
3593      ขออนุญาติประชาสัมพันธ์ เชิญชวนศักษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรและโครงการพระราชดำริในจังหวัดเพชรบุรี 13-03-2023 16:05:08

รวมทั้งหมด 3567 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ] ถัดไป>>