ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
3492       ขอเชิญผู้ประกันตนฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 16-04-2021 08:59:54
3491       การยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง 08-04-2021 09:18:19
3490       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 1 คัน จำนวน 7 รายการ รถยนต์อัดท้าย ทบ.132 หมายเลขทะเบียน82-6860 รหัสครุภัณฑ์ 011-63-0039 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-02-2021 09:28:05
3489       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 1 คัน จำนวน 2 รายการ ใช้กับรถยนต์บรรทุกขยะสี่ล้อเล็ก หมายเลขทะเบียน81-9232 นครศรีธรรมราช (ทบ.104) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-02-2021 09:22:59
3488       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ใช้กับรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน81-9493 นครศรีธรรมราช (ทบ.106) หมายเลขครุภัณฑ์ 011-55-0024 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-02-2021 09:21:08
3487       ขอเชิญส่งทีมฟุตบอลร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ครั้งที่ 17 ประจำปี 2564 24-02-2021 10:58:23
3486       ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้กำลังพลจิตอาสาพระราชทานและประชาชนจิตอาสา ร่วมบริจาคโลหิตให้แก่โรงพยาบาลต่างๆในพื้นที่ 22-02-2021 09:34:56
3485       ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ผู้ใช้ยวดยานพาหนะข้ามทางรถไฟ 30-12-2020 11:20:15
3482       ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเดิน-วิ่ง กัลยาณีฯ มินิมาราธอน ครั้งที่ 3 07-12-2020 10:59:09
3480       รายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตุลาคม 2562 – มิถุนายน 2563)    20-10-2020 14:47:19
3478      ประชาสัมพันธ์งานประเพณีลากพระและแข่งขันเรือเพรียวชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2563 29-09-2020 14:30:51
3477      จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค “การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา และประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช” ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) 10-09-2020 13:47:30
3476      ประชาสัมพันธ์ผลการประกวดโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ระดับภาค ประจำปีงบประมารณ พ.ศ.2563 15-07-2020 16:03:45
3475      การประชาสัมพันธ์การดำเนินการแจ้งสิทธิแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา 13-07-2020 10:15:33
3474      ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่เนื้อหาเพื่อสร้างการรับรู้และภูมิค้มกันยาเสพติดเกี่ยวกับพืชกระท่อม 01-06-2020 11:02:55
3473      แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณี พิธีทางศาสนา และพิธีการต่างๆ กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 20-04-2020 16:43:55
3472      สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญชวนประชาชน และผู้ที่สนใจร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ฯ ทั้ง 19 แห่งๆ ละ จำนวน 3 รูปแบบ 22-02-2020 14:30:22
3471      ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พุทธศักราช 2563 14-01-2020 15:18:49
3470      ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ผู้ใช้ยวดยานพาหนะข้ามทางรถไฟ 18-12-2019 14:49:41
3469      รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 18-12-2019 14:41:10

รวมทั้งหมด 3567 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] 10 [ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ] ถัดไป>>