วันพุธ ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2567 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ พัฒนาคูลำเหมือง ซอยประชาพัฒนา