วันพฤหัสบดี ที่ 4 เมษายน พ.ศ.2567 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ เก็บขยะมูลฝอย บริเวณคอสะพานท่าเรียน และคอสะพานคลองแดง