วันศุกร์ ที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2567 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ ตัดหญ้าในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพชรจริก