วันจันทร์ ที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2567 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ ฉีดล้างทำความสะอาด บริเวณฟุตบาทหน้าศาลหลักเมือง