วันอังคาร ที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2567 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ เก็บขยะ บริเวณสันเขื่อนทางเข้าบ่อขยะ ทุ่งท่าลาด