วันจันทร์ ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2566 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ ฉีดล้างทำความสะอาดบริเวณฟุตบาทและที่พักผู้โดยสาร หน้าโรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย