วันพุธ ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2566 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ ฉีดล้างถนนพัฒนาการคูขวางจากคลองป่าเหล้าถึงคลองสวนหลวง