วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยศูนย์ประชาสัมพันธ์ฯ ลงพื้นที่ ประชาสัมพันธ์ ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด- 19 เปิดรับ walk in สำหรับกลุ่มอายุ 5 ปีขึ้นไป ให้บริการวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 09.00 -15.00 น. ณ โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อาคาร 3 ชั้น 2