วันพุธที่ 28 กันยายน 2565 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยสำนักช่าง ลงพื้นที่ ตัดหญ้าแต่งต้นไม้เกาะกลางถนนกะโรม และสวนสาธารณะสวนศรีธรรมโศกราช