วันพุธที่ 28 กันยายน 2565 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยศูนย์ประชาสัมพันธ์ ลงพื้นที่ ประชาสัมพันธ์ เชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรมพิเศษในช่วงงานบุญสารทเดือนสิบ นั่งรถชมเมือง เล่าเรื่องลิกอร์ เดือนสิบ หลบบ้านชมเมือง Nakhon Si Night Tour ระหว่างวันที่ 19-28 กันยายน 2565