วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยศูนย์ประชาสัมพันธ์ฯ ลงพื้นที่ ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศานา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565