วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ พัฒนาตัดหญ้าพร้อมฉีดล้างทำความสะอาด วัดพระนคร