วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และศูนย์ประชาสัมพันธ์ฯ ลงพื้นที่ ประชาสัมพันธ์ ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 แบบเคาะประตูบ้านลงสู่ชุมชน -ชุมชนเศรษฐีนคร เวลา 09.00-11.00 น. -ชุมชนบ่ออ่าง เวลา 13.00-15.00 น.