วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยสำนักช่าง ลงพื้นที่ รดน้ำต้นไม้เกาะกลางถนนและสวนหย่อมภายในเขตเทศบาล