ข่าวประกวดราคา
ฉบับที่ : 15930
ประกวดราคาซื้อสารส้ม จำนวน ๓๘๕,๐๐๐ กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อสารส้ม จำนวน ๓๘๕,๐๐๐ กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (ดังแนบ)

ดาวโหลดเอกสาร :pat_17-03-2023 14:16:36_ประกาศเชิญชวนฯ.pdf
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :0-7580-9571 ต่อ 9122 , 9123
ลงประกาศเมื่อวันที่ :17-03-2023 14:15:19