ข่าวประกวดราคา
ฉบับที่ : 15562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน คธย-877 นศ รหัสครุภัณฑ์ 024-53-0009 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน คธย-877 นศ รหัสครุภัณฑ์ 024-53-0009 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายสุนทร  แซ่จิว (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 920.-บาท (-เก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน-)

ดาวโหลดเอกสาร :pat_31-01-2023 09:26:11_สแกน.pdf
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :สำนักการประปา
ลงประกาศเมื่อวันที่ :31-01-2023 09:25:29