ข่าวประกวดราคา
ฉบับที่ : 15561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงยกเลิกท่อเมนจ่ายน้ำประปา ซอยประตูขาว เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงยกเลิกท่อเมนจ่ายน้ำเดิมและประสานมาตรวัดน้ำเข้ากับท่อเมนจ่ายน้ำใหม่ ท่อ PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๕๐ มม. ชั้น ๘.๕ ระยะทาง ๗๖๓ เมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงยกเลิกท่อเมนจ่ายน้ำประปา ซอยประตูขาว เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงยกเลิกท่อเมนจ่ายน้ำเดิมและประสานมาตรวัดน้ำเข้ากับท่อเมนจ่ายน้ำใหม่ ท่อ PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๕๐ มม. ชั้น ๘.๕ ระยะทาง ๗๖๓ เมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (ดังแนบ)

ดาวโหลดเอกสาร :pat_31-01-2023 08:49:08_ประกาศเชิญชวนฯ.pdf
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :0-7580-9571 ต่อ 9122 , 9123
ลงประกาศเมื่อวันที่ :31-01-2023 08:45:54