ข่าวประกวดราคา
ฉบับที่ : 15559
ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงคอสะพานข้ามคลองคูพาย ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง ปรับปรุงคอสะพาน ค.ส.ล. กว้าง ๙.๐๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตรทั้ง ๒ ด้าน หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐.๐๐ ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามรายละเอียด

ดาวโหลดเอกสาร :pat_30-01-2023 16:12:13_ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงคอสะพาน 2.pdf
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :0-75809571 ต่อ 9123
ลงประกาศเมื่อวันที่ :30-01-2023 16:11:38